Ostatnie zadanie w ramach Projektu w trakcie realizacji.

W dniu 30 czerwca 2022 roku podpisana została umowa z wykonawcą na realizację ostatniego zadania w ramach projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”. Inwestycja pn.: „Modernizacja wybranych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach” dotyczy modernizacji następujących obiektów: przepompowni głównej ścieków, stacji dmuchaw, rozdzielni głównej wraz z systemem zasilania rezerwowego. Jednocześnie w ramach inwestycji wykonany zostanie nowy system automatyki, sterowania i wizualizacji procesów technologii oczyszczania ścieków. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie awaryjności obecnie pracujących urządzeń, a modernizacja systemu elektroenergetycznego pozwoli na stabilną pracę całego obiektu. Modernizacja wybranych obiektów pozwoli na zwiększenie przepustowości pompowni głównej oczyszczalni oraz na utrzymanie wysokich parametrów oczyszczania ścieków komunalnych. Prace na oczyszczalni rozpoczną się w miesiącu sierpniu i potrwają do końca bieżącego roku.

 Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020