Bieżące informacje z realizacji projektu dofinansowanego w ramach Funduszy Europejskich

W ramach podpisanych umów na budowę kanalizacji sanitarnej w Obornikach rejon ul. Staszica oraz
w Uścikowie (osiedle domków jednorodzinnych) wybudowano już ponad 4 km sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. Pozostało do wybudowania jedynie ok. 2,5 km. sieci kanalizacyjnej oraz 6 sieciowych przepompowni. W rejonie ul. Staszica w Obornikach wykonywane są przewierty pod drogą krajową DK11 natomiast w Uścikowie do wybudowania pozostała sieć grawitacyjna przy osiedlu domków jednorodzinnych. Na obu zadaniach do odtworzenia pozostały nawierzchnie dróg gminnych. Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej zarówno w Obornikach jak i w Uścikowie, pozwoli na włączenie do sieci ok. 325 nowych odbiorców. Realizacja inwestycji poprawi jakość i komfort życia mieszkańców obszaru objętego projektem, a jednocześnie przyczyni się do poprawy ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu. Do końca roku powinny zakończyć się wszystkie roboty budowlane i procedury odbiorowe co pozwoli na przyłączanie się poszczególnych nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycje realizowane są w ramach projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinasowanego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.

Wartość realizowanego Projektu wynosi 28.647.730,66 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi łączną kwotę w wysokości 14.940.049,28 zł.

 

 

Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020