Dni Otwarte Funduszy Europejskich na Oczyszczalni ścieków w Obornikach!

W dniach 17-18 września Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. W ramach tej inicjatywy na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach przy ul. Obrzyckiej 131, zorganizowano wydarzenie pn. „Oczyszczalnia ścieków bez tajemnic!”. W piątek 17 września obornicką oczyszczalnię odwiedziły grupy szkolne ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniewie oraz z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Sobota 18 września, była natomiast dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Obornickiego. Łącznie w tych dniach odwiedziło nas prawie 400 osób.

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zwiedzania z przewodnikiem obiektów i budowli znajdujących się na oczyszczalni, poznali proces technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych oraz pracę nowowybudownej elektrowni słonecznej. Wśród najmłodszych, szczególnym zainteresowaniem cieszył się samochód specjalny do oczyszczania sieci kanalizacji sanitarnej – WUKO, również zakupiony ze środków Unijnych. Po zwiedzaniu, na wszystkich odwiedzających czekał słodki poczęstunek wraz z ciepłymi napojami.

Dzięki tej inicjatywie po raz kolejny była możliwość zobaczenia przez mieszkańców zadań zrealizowanych na oczyszczalni w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”.

Wszystkim odwiedzającym serdecznie dziękujemy za przybycie!