Taryfy

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Obornikach  informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa (Decyzja nr: Decyzja PO.RZT.70.203.2021/D/MZ) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Oborniki na okres 3 lat.

Zgodnie z art. 24 f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.), zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Poniższe ceny i opłaty wchodzą w życie z dniem 30 lipca 2021 r.

Szczegóły znajdą Państwo w poniżej:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-203-2021-d-mz.html