Poszukujemy kandydata na stanowisko – Kierownik eksploatacji sieci kanalizacyjnej

Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane ochrona środowiska
  2. Prawo jazdy kat B

Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Zakres obowiązków na stanowisku :

  • Nadzór i kierowanie nad ciągłością działania pompowni ścieków i sieci kanalizacyjnych należących do PWIK w Obornikach Sp. z o.o.
  • Nadzór nad prawidłowym działaniem monitoringu przepompowni ścieków
  • Prowadzenie spraw związanych z informacjami o odpadach
  • Naliczanie opłat środowiskowych
  • Kierowanie i nadzór pracą monterów sieci kanalizacyjnej, sporządzanie grafików pracy, kart pracy

 

Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres e-mail: sekretariat@pwik-oborniki.pl

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych W mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PWiK w Obornikach Spółka z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014 r. poz. 1182,1662)”

Informujemy, że Administratorem danych jest PWiK w Obornikach Spółka z o.o.  w Obornikach.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Klauzula Informacyjna