DNI OTWARTE Funduszy Europejskich – edycja 2020.

Z uwagi na obecną sytuację epidiemiologiczną Dni Otwarte są w wersji online. Zapraszamy do oglądania filmów przedstawiających realizację poszczególnych inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Zapraszamy do oglądania.

Część I – Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków ul. Spacerowa w mieście Oborniki.

Część 2 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów ściekowych – wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej

Część 3. Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową.

Cześć 4. – Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki.