Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko z rurociągiem tłocznym do miejscowości Urbanie

Projekt: “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko z rurociągiem tłocznym do miejscowości Urbanie”

W poniedziałek 3 sierpnia 2020 r. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. Tomasz Augustyn podpisał umowę z firmą KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglew na realizację inwestycji pn: “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko z rurociągiem tłocznym do miejscowości Urbanie”.

Podczas podpisywania umowy obecny był również Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, Sekretarz Gminy Oborniki Krzysztof Nowacki oraz Pani Sołtys Popówka Dorota Miężał.

W ramach inwestycji powstanie prawie 4500 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z dwoma tłoczniami ścieków. Wybudowanie 59 przykanalików  do sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na przyłączenie ok. 450 mieszkańców wsi Popówko.

Kwota na jaką opiewa umowa wynosi 3.789.075,04 zł brutto. Inwestycja w całości finansowana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Atrakcyjność udzielonej pomocy finansowej dla Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach polega na tym, że po uzyskaniu efektu ekologicznego, 30% wartości pożyczki zostanie umorzona.

Termin wykonania inwestycji – do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.