Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Kolejna inwestycja wykonana z dofinansowania – zakończona

W ramach realizowanego przez obornickie wodociągi projektu “Poprawa gospodarki wodno-ściekowejna obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” zakończono kolejne zadanie pn. “Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową”. W zakresie rzeczowym było m.in. wybudowanie zadaszenia nad poletkami osadu odwodnionego o łącznej powierzchni ponad 2560 m2 oraz budowa wagi samochodowej o maksymalnej nośności 60 ton. Budowa wiaty obejmowała wykonanie fundamentów, ścian oporowych oraz słupów żelbetowych, na której zamontowano konstrukcję stalową.Na całości konstrukcji dachowej położono blachą trapezową. Z dwóch stron wiaty tj. od strony wschodniej i zachodniej, poletka osłonięto zabudową z blachy trapezowej koloru niebieskiego. Wewnątrz wiatyw znaczącym zakresie ułożono nową posadzkę z płyt betonowych, a przed poletkami zlikwidowano istniejące wysepki i położono nową nawierzchnię bitumiczną. Natomiast budowa wagi samochodowej obejmowała wykonanie niecki żelbetowej niezbędnej do jej montażu, instalacji automatyki i monitoringu oraz nawierzchni bitumicznych – najazdy na wagę. Zakończona inwestycja pozwoli na osłonięcie osadów przed wodami opadowymi co zmniejszy ich ogólną masę i pozwoli na efektywniejsze rolnicze wykorzystanie. Jako operator już zauważyliśmy, że zadaszone osady są mniej uciążliwe pod względem emisji nieprzyjemnych zapachów – odorów. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.850.648,00 zł brutto.

Informujemy, że wartość realizowanego projektu wynosi 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę  9.128.699,11 zł.