Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Kolejna inwestycja w ramach realizowanego projektu finansowanego z Unii Europejskiej została zakończona.

W ramach realizowanego projektu “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” z sukcesem zakończono kolejne zadanie. Na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach wykonywano kontrakt pn. “Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych – wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej”. W zakresie rzeczowym tej inwestycji była modernizacja systemu wykorzystania wody technologicznej w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Zamontowano nowy w pełni zautomatyzowany zestaw podnoszenia ciśnienia oraz wyposażono halę sit w nowoczesne pompy, znacznie poprawiające skuteczność mechanicznego oczyszczania ścieków. Poza tym w ramach zadania poddano gruntownej modernizacji układ dawkowania koagulantu (PIX) poprawiającego jakość procesu przeróbki ścieków. System ten składa się z dwóch wyremontowanych zbiorników do magazynowania koagulantu (każdy o pojemności 16 m3), nowej instalacji technologicznej wprowadzającej środek w pięć niezależnych miejsc w procesie oczyszczania ścieków oraz układu dawkowania składającego się z trzech nowoczesnych pomp dozujących. Wszystkie zamontowane urządzenia wyposażono w układ automatyki przemysłowej i wpięto w system wizualizacji wyświetlany w pomieszczeniu dyspozytorni na oczyszczalni ścieków w Obornikach. Zakończona inwestycja pozwoli na pełne wykorzystanie wody technologicznej na obiekcie, a instalacja dawkowania koagulantu (PIX) przyczyni się do jeszcze efektywniejszego i skuteczniejszego procesu oczyszczania ścieków komunalnych. Wykonawcą robót budowlanych była firma HYDRO-SERVICE KOZAK Spółka jawna z siedzibą w Obornikach, a całkowita wartość zadania wyniosła 490.770,00 zł brutto.

Informujemy, że całkowita wartość realizowanego przez obornickie wodociągi projektu wynosi 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę  9.128.699,11 zł.