OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach, odnotowano niewielki odsetek osób zakażonych COVID 19.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo planuje od czerwca 2020 r. wznowić odczyty wodomierzy z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Osoby przebywające na kwarantannie mogą ten fakt zgłosić Inkasentowi telefonicznie:
– Dariusz Kaczmarek tel. 697-222-454
– Marcin Kaczmarek tel. 665-001-886

Jednocześnie informujemy, że:
– Inkasenci zaopatrzeni będą w środki zabezpieczające: maseczki oraz rękawice ochronne,
– Odbiorca może podać stan wodomierza zachowując bezpieczną odległość, natomiast wystawiona faktura zostanie dostarczona do skrzynki na listy,
– Nie ma możliwości dokonywania płatności bezpośrednio u Inkasenta.