Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o konkursie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”, zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych z gminy Oborniki. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów szeroko rozumianą ochroną środowiska, tematyką wdrażanego projektu oraz promocja wiedzy o funduszach unijnych z uwzględnieniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych Gminy Oborniki.

Przesłano 24 prace w dwóch kategoriach wiekowych kl. IV-VI oraz VII-VIII. Prace dostarczono ze Szkoły Podstawowej nr. 3 im. A. Mickiewicza w Obornikach, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Maniewie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. F. Mickiewicza w Rożnowie. Prace zostały wykonane różnymi metodami, były to makiety, rysunki, wyklejanki, plakaty.

W poniedziałek, 15 czerwca w siedzibie PWiK w Obornikach Sp. z o.o. zebrała się Komisja Konkursowa, która dokonała oceny prac. W kategorii pierwszej tj. klasy IV-VI wyłoniono 4 laureatów, zdobywcą pierwszego miejsca jest uczeń kl. V z ZSP w Rożnowie, miejsce drugie zajęła praca ucznia kl. VI z ZSP Rożnowie, na miejscu 3 ex aequo znalazły się prace uczniów kl. V z ZSP w Rożnowie oraz SP w Maniewie. W przedmiotowej kategorii wyłoniono także 4 wyróżnienia.

W drugiej kategorii złożone zostały dwie prace konkursowe, w związku z czym na miejscu pierwszym znalazła się praca ucznia kl. VIII SP z Maniewa, natomiast miejsce drugie zajęła praca ucznia kl. VII ZSP z Rożnowa.

PWiK w Obornikach jako organizator gratuluje inwencji twórczej oraz dziękuje wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w realizację konkursu. Narody i upominki zostaną przekazane uczniom przez wychowawców na zakończenie roku szkolnego.