Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach informuje:

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus SARS-CoV-2 informujemy, co następuje:

– Faktury za dostawę wody i odbiór ścieków dla odbiorców indywidualnych będą wystawiane na podstawie średniego zużycia, z odroczonym terminem płatności do 14 dni (przelew na nr konta wskazany na rachunku),

– Inkasenci nie będą dokonywać odczytów wodomierzy (z wyjątkiem wodomierzy odczytywanych drogą radiową)

– Biuro Obsługi Klienta nie przyjmuje interesantów,

– Obsługa Klienta będzie odbywać się tylko drogą telefoniczną, pocztową oraz mailową.

Istnieje możliwość przesyłania odczytów bezpośrednio przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej https://www.pwik-oborniki.pl/obsluga_klienta/zgloszenie_stanu_licznika.html telefonicznie 61 29 61 502 lub mailowo e-faktura@pwik-oborniki.pl

Zmiany zostają wprowadzone do odwołania.