“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Pierwsze zadanie realizowane przez obornickie wodociągi dofinansowane z Unii Europejskiej zostało zakończone

Od 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp z o.o. realizuje projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę 9.128.699,11 zł. W miesiącu marcu br. zakończono pierwsze w ramach projektu zadanie pn. “Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieczajna”. W ramach modernizacji wybudowano dwa zbiorniki retencyjne każdy o pojemności 150 m3, zainstalowano nowoczesny system technologii uzdatniania wody, wybudowano nowe sieci wodociągowe na terenie SUW, dostarczono stacjonarny agregat prądotwórczy, wyremontowano na zewnątrz i wewnątrz budynek stacji, wybudowano nowe ogrodzenie i utwardzono drogi wewnętrzne wokół stacji. Zakończona inwestycja pozwoli Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach na dostawę wysokiej jakości wody pitnej dla mieszkańców wsi: Nieczajna, Lulin, Górka, Wargowo, Ślepuchowo, Żukowo, Kowalewko, Sepno, Ocieszyn II, Świerkówki, Maniewo oraz Gołębowo. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Chwaszczyno, a całkowita wartość zadania wyniosła 2.978.752,50 zł brutto.