Od ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na dzień dzisiejszy na trzech kontraktach trwają intensywne prace budowlano-montażowe.

W ramach zadania “Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach” wykonawca zakończył prace związane z czyszczeniem i zabezpieczaniem konstrukcji betonowej komór gdzie dopływają ścieki z centrum miasta. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem nowych rurociągów technologicznych wraz z układami pompowymi.

Na kontrakcie “Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową” posadowiono już 25 słupów żelbetowych. We wrześniu rozpoczął się montaż konstrukcji stalowej oraz prace związane z odtworzeniem zniszczonej w trakcie robót nawierzchni pod wiatą.

W ramach zadania “Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nieczajnie, Gmina Oborniki” zakończono większość prac związanych z utwardzeniem dróg wewnętrznych, budową zbiornika wód popłucznych oraz ociepleniem budynku. Obecnie trwają prace wewnątrz budynku polegające na kompleksowej modernizacji technologii uzdatniania wody.

Wszystkie prace na realizowanych kontraktach prowadzone są zgodnie z harmonogramami. Przypomnijmy, że całkowita wartość projektu to 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę  9.128.699,11 zł.

 

Materiał współfinansowany ze środków Funduszu Spójności