Trwają prace przy modernizacji i przebudowie przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach.

Modernizacja i przebudowa istniejącej przepompowni przy ul. Spacerowej realizowana będzie pod kątem usprawnienia działania układu przepompowania ścieków komunalnych pod rzeką Wełną w kierunku do oczyszczalni. Obiekt wyposażony zostanie w urządzenie do usuwania skratek, a wymianie na nowe będą podlegać cała armatura, pompy, rurociągi i automatyka.

Przepompownia wyposażona zostanie w nowoczesny agregat prądotwórczy, który będzie automatycznie uruchamiany w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Przebudowa przepompowni obejmie ponadto wykonanie dróg wewnętrznych na terenie obiektu wraz z ogrodzeniem oraz prace remontowo-budowalne wszystkich pomieszczeń.

W dniu 15 marca 2019 roku podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące realizacji przedmiotowego kontraktu z Przedsiębiorstwem HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Wartość planowanych do wykonania robót budowlanych wynosi 2.497.999,62 zł. brutto.