OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OBORNIKACH BEZ TAJEMNIC!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp z o.o. realizuje projekt pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę  9.128.699,11 zł.

Przedsiębiorstwo jako beneficjent funduszy z Unii Europejskiej przystąpiło do ogólnopolskiego projektu DNI OTWARTE Funduszy Europejskich. W ramach przedmiotowej inicjatywy w dniach 10-11 maja można było zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Obornikach. To właśnie na tym obiekcie zrealizowano i będzie realizowanych kilka inwestycji współfinansowanych z dotacji Unii Europejskiej. 10 maja na naszym obiekcie gościliśmy grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Oborniki. W sobotę, 11 maja od godziny 11:00 do 17:00 oczyszczalnia była otwarta dla wszystkich zainteresowanych. W pełnych godzinach zegarowych wraz z przewodnikiem można było obejrzeć cały ciąg technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych. Dla najmłodszych został wystawiony sprzęt wykorzystywany w przedsiębiorstwie tj. samochód do czyszczenia kanałów ściekowych, ładowarka teleskopowa oraz koparko-ładowarka. Na wszystkich którzy odwiedzili nasz obiekt podczas dni otwartych czekał ciepły poczęstunek, ciasto oraz napoje.

 

Dziękujemy za tak liczną frekwencję, do zobaczenia!