W dniu 18 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”. Na konferencję przybyli zaproszeni goście w tym m.in. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, Wójt Gminy Kaźmierz Zenon Gałka, sołtysi Gminy Oborniki, radni Gminy Oborniki i Powiatu Obornickiego oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i mediów. Konferencja miała na celu przybliżyć zakres rzeczowy oraz źródła finansowania realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach projektu.. Wdrażany przez obornickie wodociągi projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 9.128.699,11 zł. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele wybranych w procedurze przetargowej wykonawców, tj. wykonawca zadania 1 – firma HYDRO-PARTNER z Leszna oraz wykonawca zadania 4 – Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT z Chwaszczyna, którzy przybliżyli zebranym zakres swojej działalności.

Wszystkim uczestnikom konferencji i prelegentom serdecznie dziękujemy.