Kolejna umowa realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej została podpisana.

Projekt pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wchodzi w fazę rzeczowej realizacji.

W dniu 15 marca 2019 roku podpisano drugą już umowę na roboty budowlane dotyczącą realizacji zadania pn. “Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach”. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na kompleksowy remont bardzo ważnego obiektu tłoczącego ścieki pod rzeką Wełną w kierunku do oczyszczalni ścieków przy ul. Obrzyckiej w Obornikach. Modernizacja przepompowni pozwoli na jej bezawaryjną pracę i zniweluje niebezpieczeństwo przedostania się ścieków z systemu kanalizacyjnego do rzeki leżącej w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Zakończenie modernizacji planowane jest na przełom 2019 i 2020 roku. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.