Cennik usług

Cennik usług w formacie pdf - pobierzDział Techniczny ( tel. kontaktowy 61 297 40 80 )

Lp. Usługa J.m. Cena (netto) VAT Cena (brutto)
1 Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej usł. 60,00 8% 64,80
2 Montaż i demontaż wodomierzy z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usł. Montaż i demontaż wodomierzy z przyczyn leżących po stronie odbiorcy
3 Ponowne podłączenie do sieci wodociągowej usł. 70,00 23% 86,10
4 Sprawdzenie ekspertyza wodomierza usł. wg kalkulacji wynikowej


Dział Inwestycji ( tel. kontaktowy 665 001 888 )

Lp. Usługa J.m. Cena (netto) VAT Cena (brutto)
1 Wykonanie przyłącza wodociągowego usł. wg kalkulacji wynikowej
2 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego usł. wg kalkulacji wynikowej
3 Usługa Koparką mth 100,00 23% 123,00
4 Usługa Minikoparką mth 50,00 23% 61,50
5 Koszty dojazdu km 2,00 23% 2,46


Stacja Uzdatniania Wody Oborniki ( tel. kontaktowy 661 888 799 )

Lp. Usługa J.m. Cena (netto) VAT Cena (brutto)
1 Zamknięcie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy ) usł. 70,00 23% 86,10
2 Otwarcie przyłącza ( po okresie zimowym lub na życzenie klienta ) usł. 70,00 23% 86,10
3 Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wod-kan usł. 70,00 23% 86,10
4 Zamknięcie lub otwarcie sieci dla celów inwestycyjnych usł. 70,00 23% 86,10
5 Jednorazowe otwarcie hydrantu usł. 70,00 23% 86,10
6 Usługa pompą godz. 100,00 23% 123,00
7 Usługa agregatem godz. 100,00 23% 123,00
8 Koszty dojazdu km 2,00 23% 2,46


Oczyszczalnia Ścieków Oborniki ( tel. kontaktowy 669 444 970 )

Lp. Usługa J.m. Cena (netto) VAT Cena (brutto)
1 Wynajem urządzenia ( WUKO małe ) do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji godz. 110,00 23% 135,30
2 Podlewanie terenów zielonych mth 45,00 23% 55,35
3 Usługa Ciągnikiem mth 58,00 23% 71,34
4 Koszty dojazdu km 2,00 23% 2,46


Sekretariat ( tel. kontaktowy 61 297 40 71 )

Lp. Usługa J.m. Cena (netto) VAT Cena (brutto)
1 Usługa KSERO A4 str. 0,30 23% 0,37
2 Usługa KSERO A3 str. 0,60 23% 0,74


 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards