Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


PWiK Oborniki - Opis Projektu

W dniu 03.10.2011 r. dokonano odbioru końcowego operacji pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej miejscowości Świerkówki, Ocieszyn, Rożnowo (dokończenie) i Marszewiec". W wyniku realizacji inwestycji wybudowano ponad 9 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym około 5,18 km kolektorów grawitacyjnych i 3,83 km rurociągów tłocznych, ponadto powstało około 550 m przykanalików, przydomowa przepompownia ścieków w Ocieszynie i 4 przepompownie ścieków.

Szczegółowy zakres wykonanych prac przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Opis

Zakres prac

j.m.

ilość

I

Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerkówkach

-

-

1.

Sieć kanalizacji sanitarnej ø 315 grawitacyjna

mb

49,71

2.

Sieć kanalizacji sanitarnej ø 250 - grawitacyjna

mb

748,34

3.

Sieć kanalizacji sanitarnej ø 200 grawitacyjna

mb

439,03

4.

Sieć kanalizacji sanitarnej ø 160 grawitacyjna

mb

312,69

5.

Przykanaliki- studnie ø 425

szt.

51,00

6.

Przepompownia ścieków

szt.

1,00

7.

Sieć kanalizacji sanitarnej ø 90 tłoczna

mb

602,17

II

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocieszynie

-

-

1.

Sieć kanalizacji sanitarnej ø 250 grawitacyjna

mb

589,65

2.

Sieć kanalizacji sanitarnej ø 200 - grawitacyjna

mb

176,29

3.

Sieć kanalizacji sanitarnej ø 160 - grawitacyjna

mb

112,64

4.

Przykanaliki- studnie ø 425

szt.

19,00

5.

Przepompownia ścieków

szt.

1,00

6.

Przydomowa przepompownia ścieków

szt.

1,00

7.

Sieć kanalizacji sanitarnej ø 90 tłoczna

mb

1 849,76

8.

Sieć kanalizacji sanitarnej ø 63 tłoczna

mb

93,24

III

Budowa kanalizacji sanitarnej Rożnowo (dokończenie) Marszewiec

-

-

1.

Sieć kanalizacji sanitarna ø 250 grawitacyjna

mb

1 298,77

2.

Sieć kanalizacji sanitarna ø 200 grawitacyjna

mb

1 770,22

3.

Sieć kanalizacji sanitarna ø 160 grawitacyjna

mb

125,00

4.

Przykanaliki- studnie ø 425

szt.

23,00

5.

Przepompownia ścieków

szt.

2,00

6.

Sieć kanalizacji sanitarnej ø 90 tłoczna

mb

1 282,10

 

Całkowita wartość Operacji wynosi: 4.443.420.30 zł netto

Pomoc przydzielona z PROW: 2.065.832,00 zł

Udział procentowy PROW w kosztach kwalifikowanych Operacji: 50%

Cel operacji:

Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa prowadzenia działalności gospodarczej w miejscowości Świerkówki, Ocieszyn, Rożnowo (dokończenie) i Marszewiec poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards