Wniosek o przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

Wygeneruj wniosek za pomocą poniższego formularza lub pobierz go tutaj, wydrukuj i wypełnij ręcznie.

Dane wnioskodawcy
Forma prawna:*
Nazwisko i Imię / Nazwa:*
PESEL:*
Seria i numer dowodu osobistego:*
NIP:*
REGON:*
KRS:*
Adres zameldowania / Siedziba:*
Telefon kontaktowy:*
Dane dotyczące przyłącza
Adres posesji:*
Nr działki:*
Rodzaj sieci:*

Rodzaj instalacji:*
Ilość przewidywanego poboru wody:
Przeznaczenie poboru wody:*

Ilość zrzutu ścieków:
Rodzaj ścieków:*
Opis nieruchomości
Powierzchnia działki:
Sposób zagospodarowania:

Przeznaczenie:

Planowany termin rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków:
Wygeneruj wniosek o przyłącze

*Wypełnienie pola jest obowiązkowe

Uwaga! Do dokumentu należy załączyć następujące załączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa obejmująca teren posesji i miejsca włączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.
3. W przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu.

 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards