Zgłoszenie odbioru technicznego

Wygeneruj wniosek za pomocą poniższego formularza lub pobierz go tutaj, wydrukuj i wypełnij ręcznie.

Dane
Forma prawna:*
Nazwisko i Imię / Nazwa:*
PESEL:*
Seria i numer dowodu osobistego:*
NIP:*
REGON:*
KRS:*
Telefon kontaktowy:*
Adres zamieszkania / Siedziba:*
Proszę o odbiór przyłącza mojej posesji:
posesja /adres/*
nr działki:*
do sieci:*

Nr warunków technicznych:*
Data uzyskania warunków technicznych:*
Termin odbioru proponowany przez Wykonawcę:*
Przedstawiciel wykonawcy*
Wygeneruj formularz odbioru technicznego

*Wypełnienie pola jest obowiązkowe

Uwaga! Do dokumentu należy załączyć następujące załączniki:

1. Projekt techniczny uzgodniony przez PWiK w Obornikach Sp. z o.o.
2. Mapa inwentaryzacyjna przyłaćza wodociągowego, kanalizacyjnego.

 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards