Cennik i opłaty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że decyzją nr PO.RET.070.237.2.2018 Organu Regulacyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie obecne taryfy ulegają zmianie od dnia 06 czerwca 2018 r. Szczegóły znajdą Państwo poniżej:

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Stosownie do przeprowadzonej analizy kosztów, w tym uwzględniając sposób rozliczeń za świadczone usługi, dokonano podziału odbiorców usług na trzydzieści pięć taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz trzydzieści taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców usług

Tabela 1 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Domowe:

symbol taryfowej grupy odbiorców zakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorcy usług, cel na jaki pobierana jest woda oraz rodzaj otrzymywanej przez odbiorcę faktury podstawa rozliczeń okres rozliczeniowy

W1

W3

W2

odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodęprzeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne normy zużycia)

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1 miesiąc

1-2 miesiące

W4

W5

W6

odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodęprzeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne normy zużycia)

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1 miesiąc

1-2 miesiące

W7

W8

odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne normy zużycia)

wodomierz główny

2 miesiące

2 miesiące

W9

W10

odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne normy zużycia)

wodomierz główny

2 miesiące

2 miesiące

W11

W12

W13

odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z e-fakturą

ryczałt (przeciętne normy zużycia)

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1 miesiąc

1-2 miesiące

W14 odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z e-fakturą wodomierz główny 2 miesiące
W15 odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z e-fakturą wodomierz główny 2 miesiące

Tabela 2 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przemysł farmaceutyczno - spożywczy:

W16 odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
z fakturą papierową
wodomierz główny 1 miesiąc
W17 odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
z fakturą papierową
wodomierz główny 1 miesiąc
W18 odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
z fakturą papierową
wodomierz główny 2 miesiące
W19 odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
z fakturą papierową
wodomierz główny 2 miesiące
W20 odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
z e-fakturą
wodomierz główny 1 miesiąc
W21 odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
z e-fakturą
wodomierz główny 1 miesiąc

Tabela 3 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Pozostali Odbiorcy:

W22

W23

W24

odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne normy zużycia)

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1 miesiąc

1-2 miesiące

W25

W26

odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierową

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1-2 miesiące

W27 odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierową wodomierz główny 2 miesiące
W28 odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierową wodomierz główny 2 miesiące

W29

W30

odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturą

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1-2 miesiące

W31

W32

odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturą

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1-2 miesiące

W33 odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturą wodomierz główny 2 miesiące
W34 odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturą wodomierz główny 2 miesiące
W35 woda pobierana na cele p.poż - 1 miesiąc

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:

 1. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) ? woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,
 2. woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych ? woda do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 3. woda przeznaczona do pozostałych celów ? woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca woda przeznaczoną do celów, o których mowa w pkt a)-b)

Tabela 4 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Gospodarstwa Domowe:

symbol taryfowej grupy odbiorców zakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorcy usług, cel na jaki pobierana jest woda oraz rodzaj otrzymywanej przez odbiorcę faktury podstawa rozliczeń okres rozliczeniowy

K1

K2

K3

odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne normy zużycia)

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1 miesiąc

1-2 miesiące

K4

K5

K6

odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne normy zużycia)

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1 miesiąc

1-2 miesiące

K7

K8

odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne normy zużycia)

wodomierz główny

2 miesiące

2 miesiące

K9

K10

odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne normy zużycia)

wodomierz główny

2 miesiące

2 miesiące

K11 odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z e-fakturą ryczałt (przeciętne normy zużycia) 1 miesiąc

K12

K13

K14

odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z e-fakturą

ryczałt (przeciętne normy zużycia)

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1 miesiąc

1-2 miesiące

K15 odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z e-fakturą wodomierz główny 2 miesiące

Tabela 5 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Pozostali Odbiorcy:

K16

K17

odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierową

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1-2 miesiące

K18

K19

odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierową

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1-2 miesiące

K20

K21

odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne normy zużycia)

wodomierz główny

2 miesiące

2 miesiące

K22 odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierową wodomierz główny 2 miesiące

K23

K24

odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturą

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1-2 miesiące

K25 odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturą wodomierz główny 2 miesiące
K26 odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturą wodomierz główny 2 miesiące

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK

Taryfy zawierają następujące ceny i stawki opłat.

 • W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
 • cenę za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza lokalowego bądź w oparciu o przeciętne normy zużycia wody;
 • stawkę opłaty abonamentowej w złotówkach na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
 • W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
 • cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, wodomierza lokalowego lub jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
 • stawkę opłaty abonamentowej w złotówkach na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
 • stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosownej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych
 • Stawki opłat abonamentowych skalkulowane zostały na podstawie kosztów:
 • utrzymania w gotowości odpowiednio urządzeń wodociągowych albo kanalizacyjnych,
 • odczytu wodomierzy,
 • rozliczania należności za wodę lub za ścieki.

Koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych nie zostały uwzględnione w stawce opłaty abonamentowej dla grup odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych (grupy W3, W6, W13, W24, W26, W 30, W32, K 3, K6, K14, K21, K23, K28) zgodnie z §13 ust. 4 rozporządzenia.

Koszty odczytu wodomierzy nie zostały uwzględnione w stawce opłaty abonamentowej dla grup odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (grupy W1, W 4, W9, W11, W22, K1 K4, K7, K9, K11, K12, K24) zgodnie z §13 ust. 5 rozporządzenia.

Ceny i stawki opłat:

Tabela 6 Ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca od 1 do 36 miesiąca
grupa cena netto [zł/m3] cena netto [zł/m3] cena netto [zł/m3] stawka opłaty abonamentowej netto [zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]
W1

3,99

4,04

4,12

4,87

W2

3,99

4,04

4,12

7,69

W3

3,99

4,04

4,12

6,02

W4

3,99

4,04

4,12

3,27

W5

3,99

4,04

4,12

4,68

W6

3,99

4,04

4,12

3,01

W7

3,99

4,04

4,12

6,54

W8

3,99

4,04

4,12

9,36

W9

3,99

4,04

4,12

4,94

W10

3,99

4,04

4,12

6,35

W11

3,99

4,04

4,12

2,32

W12

3,99

4,04

4,12

3,10%

W13

3,99

4,04

4,12

2,06

W14

3,99

4,04

4,12

7,46

W15

3,99

4,04

4,12

5,40

W16

4,01

4,06

4,13

8,21

W17

4,01

4,06

4,13

5,07

W18

4,01

4,06

4,13

10,15

W19

4,01

4,06

4,13

7,02

W20

4,01

4,06

4,13

6,31

W21

4,01

4,06

4,13

4,12

W22

4,03

4,08

4,16

5,39

W23

4,03

4,08

4,16

8,21

W24

4,03

4,08

4,16

6,27

W25

4,03

4,08

4,16

5,07

W26

4,03

4,08

4,16

3,13

W27

4,03

4,08

4,16

10,15

W28

4,03

4,08

4,16

7,02

W29

4,03

4,08

4,16

6,31

W30

4,03

4,08

4,16

4,37

W31

4,03

4,08

4,16

4,12

W32

4,03

4,08

4,16

2,30

W33

4,03

4,08

4,16

8,25

W34

4,03

4,08

4,16

6,07

W35

4,03

4,08

4,16

-

Tabela 7 Ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca od 1 do 36 miesiąca
grupa cena netto [zł/m3] cena netto [zł/m3] cena netto [zł/m3] stawka opłaty abonamentowej netto [zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]
K1

9,78

10,17

10,25

4,87

K2

9,78

10,17

10,25

7,69

K3

9,78

10,17

10,25

6,02

K4

9,78

10,17

10,25

3,27

K5

9,78

10,17

10,25

4,68

K6

9,78

10,17

10,25

3,01

K7

9,78

10,17

10,25

6,54

K8

9,78

10,17

10,25

9,36

K9

9,78

10,17

10,25

4,94

K10

9,78

10,17

10,25

6,35

K11

9,78

10,17

10,25

2,97

K12

9,78

10,17

10,25

2,32

K13

9,78

10,17

10,25

3,10%

K14

9,78

10,17

10,25

2,06

K15

9,78

10,17

10,25

5,40

K16

9,78

10,17

10,25

8,21

K17

9,78

10,17

10,25

6,27

K18

9,78

10,17

10,25

5,07

K19

9,78

10,17

10,25

3,13

K20

9,78

10,17

10,25

7,33

K21

9,78

10,17

10,25

10,15

K22

9,78

10,17

10,25

7,02

K23

9,78

10,17

10,25

4,12

K24

9,78

10,17

10,25

2,30

K25

9,78

10,17

10,25

8,25

K26

9,78

10,17

10,25

6,07

STAWKA OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD WYKORZYSTANIA PRZEPUSTOWOŚCI OCZYSZCZALNI, STOSOWNEJ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH ORAZ UZYSKIWANEGO STOPNIA REDUKCJI ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ I SPOSOBU STOSOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

I GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik Najwyższa dopuszczalna wartość [mg/dm3]* Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji netto [zł/m3]
od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
BZT5 600 14,67 15,26 15,38
ChZT 1700 14,67 15,26 15,38
Zawiesina ogólna 900 14,67 15,26 15,38
Azot amonowy 200 14,67 15,26 15,38
Fosfor ogólny 16 14,67 15,26 15,38
Chlorki 1000 14,67 15,26 15,38
Siarczany 500 14,67 15,26 15,38
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 24,45 25,43 25,63
Substancje powierzchniowo czynne anionowe 15 24,45 25,43 25,63
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe 20 24,45 25,43 25,63

II GRUPA WSKAŻNIKÓW

wskaźnik Najwyższa dopuszczalna wartość [mg/dm3]* Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji netto [zł/m3]
od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
Chrom ogólny 1,0 48,90 50,85 51,25
Miedź 1,0 48,90 50,85 51,25
Ołów 1,0 48,90 50,85 51,25
Cynk 5,0 48,90 50,85 51,25
Nikiel 1,0 48,90 50,85 51,25
Rtęć 0,1 48,90 50,85 51,25
Kadm 0,4 48,90 50,85 51,25
Fenole lotne (indeks fenolowy) 15 48,90 50,85 51,25
Węglowodory ropopochodne 15 48,90 50,85 51,25

*na postawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
(Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964)

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 • Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 • Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie:
 • kontroli przeprowadzanych przez Przedsiębiorstwo i dokonywanych w ich trakcie pomiarów,
 • pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, obowiązany do dokonania takich pomiarów.
 • Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczane w sposób opisany w tabeli A i tabeli B.
 • Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków przemysłowych lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych naliczana będzie w oparciu o ilość ścieków wprowadzoną do kanalizacji Przedsiębiorstwa w okresie od daty stwierdzenia przekroczenia do dnia jego ustania. Ilość ścieków określana będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy z odbiorcą usług.
 • Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków określonej zgodnie z pkt 4 do dnia ustania przekroczenia.
 • Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:
 1. dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
 2. dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez odbiorcę usług laboratorium: laboratorium Przedsiębiorstwa, bądź innym laboratorium posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy przez pracowników Przedsiębiorstwa w dniu pobrania prób ścieków, jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji.
 • Odbiorcy usług przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie wcześniejszym niż zaplanowane przez Przedsiębiorstwo. O zamiarze przeprowadzenia kontroli (rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca usług winien pisemnie powiadomić Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, gwarantując tym samym możliwość udziału przedstawiciela Przedsiębiorstwa w poborze prób ścieków oraz odczytu urządzenia pomiarowego. O wynikach kontroli odbiorca usług winien powiadomić Przedsiębiorstwo w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
 • W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo lub kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli opłatę od przekroczeń, jakie wykazały wyniki badań tej kontroli.
Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków:
 • Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757),
 • Pobór prób odbywa się w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków lub w punkcie wskazanym i ustalonym z odbiorcą usług.
 • Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywa się będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków). W przypadku stosowania urządzeń do automatycznego poboru próbek plombowanie oraz odplombowanie urządzenia odbywa się w obecności przedstawiciela odbiorcy usług.
 • Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 • W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, pobiera się ścieki z punktu najbliżej usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się w protokole.Zmianę akceptuje odbiorca usług lub jego przedstawiciel obecny przy poborze, podpisując protokół.
 • O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Przedsiębiorstwo informuje w formie pisemnej odbiorcę usług (dostawcę ścieków) w terminie do 14 dni od daty zakończenia kontroli.

 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-237-2-2018-mz.html

 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards