Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kontrakt nr 4

"Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami ścieków w aglomeracji Oborniki - Miasto Oborniki"

Data podpisania umowy: 11.06.2010 r.

Data zakończenia budowy: luty 2011 r.

Wartość umowy netto :  4.357.543,33 zł

Wykonawca:
"WUPRINŻ" Spółka Akcyjna
ul. Straży Ludowej 35
60-465 Poznań
tel. (061) 65 65 810

Kierownik budowy:
Błażej Brzeziński

Zakres:

 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
  - Rurociągi z rur kamionkowych DN 200 - 714 m
  - Rurociągi z rur kamionkowych DN 300 - 682 m
  - Rurociągi z rur PVC DN 200 - 224 m
  - Studnie kanalizacyjne betonowe DN 1000 - 60 szt.
 2. Kanały boczne (przykanaliki)
  - Rurociągi z rur PVC DN 160 - 191
  - Studnie z tworzyw sztucznych DN 425 - 34 szt.
  - Studnie systemowych z tworzyw sztucznych DN600 - 24 szt.
 3. Kanalizacja sanitarna tłoczna
  - Rurociągi z rur PE DN 110 - 45 m
  - Rurociągi z rur PE DN 90 - 240 m
  - Pompownie ścieków sieciowych - 2 kpl.
 
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards