Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kontrakt nr 3

"Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w aglomeracji Oborniki - Oborniki centrum, ul. Obrzycka, ul. Betoniarska, ul. Kowanowska"

Data podpisania umowy: 11.06.2010 r.

Data zakończenia budowy: lipiec 2012 r.

Wartość umowy netto: 11.154.633,36 zł

Wykonawca:
"WUPRINŻ" Spółka Akcyjna
ul. Straży Ludowej 35
60-465 Poznań
tel. (061) 65 65 810

Kierownik budowy:
Błażej Brzeziński

Zakres:

 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
  - Rurociągi z rur PVC DN 315 - 269 m;
  - Rurociągi z rur PVC DN 250 - 3406 m;
  - Rurociągi z rur PVC DN 200 - 2606 m;
  - Studnie kanalizacyjne betonowe DN 1000 - 259 szt.;
 2. Kanały boczne (przykanaliki)
  - Rurociągi z rur PVC DN 160 - 1608 m.

Informacje dodatkowe:
Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana na obszarze śródmieścia Obornik umożliwia podłączenie nowych mieszkańców, którzy nie byli do tej pory podłączeni do żadnego systemu kanalizacji zbiorczej, jak i przełączenie mieszkańców korzystających z kanalizacji ogólnospławnej. Po przełączeniu wszystkich mieszkańców z kanalizacji ogólnospławnej do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta powstaną warunki do utworzenia systemu kanalizacji rozdzielczej. W wyniku równolegle prowadzonych działań, Gmina jako gestor sieci kanalizacji deszczowej doprowadzi do ostatecznego rozdziału sieci na sanitarną i deszczową. Kanały, które funkcjonują obecnie jako ogólnospławne prowadzić będą jedynie wody deszczowe.

 
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards