Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kontrakt nr 2

"Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Obornikach"

Data podpisania umowy: 31.03.2010

Data zakończenia budowy: październik 2012 r.

Wartość umowy netto: 16.150.616,69 zł

Wykonawca:
Lider: Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK Sp. Jawna
Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń
tel. (067) 28 44 184
Partner: Pro - Eko Projekt Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 18, 62-500 Konin

Kierownik budowy: Artur Grodecki

Zakres:

nych (dróg wewnętrznych, placów manewrowych, podjazdów, schodów, chodników itp.) w zakresie wynikającym z rozbudowy obiektu.
 1. Demontaż kraty koszowej zainstalowanej w komorze przed główną pompownią ścieków i montaż w zamian kraty zgrzebłowej rzadkiej,
 2. Modernizacja przepompowni głównej ścieków (częściowa zmiana wyposażenia),
 3. Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni,
 4. Dostawa i montaż automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych,
 5. Wykonanie układu rozdziału ścieków na reaktory biologiczne,
 6. Wykonanie nowego reaktora biologicznego,
 7. Modernizacja istniejącego bioreaktora (zmiana układu ścian wewnętrznych i wyposażenia),
 8. Wykonanie nowego osadnika wtórnego,
 9. Wykonanie układu odprowadzania ścieków z reaktorów biologicznych do osadników wtórnych,
 10. Modernizacja istniejącego osadnika wtórnego,
 11. Modernizacja istniejącej pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego (wymiana pomp),
 12. Modernizacja istniejącej stacji dmuchaw (wymiana urządzeń),
 13. Wykonanie instalacji hermetyzacji, odprowadzania i oczyszczania w biofiltrach powietrza zanieczyszczonego pochodzącego z najbardziej uciążliwych zapachowo obiektów,
 14. Dostawa i montaż instalacji do mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu nadmiernego,
 15. Dostawa i montażu stacji wapnowania osadu odwodnionego,
 16. Modernizacja systemu AKPiA,
 17. Przebudowa instalacji i wewnątrzzakładowych sieci technologicznych, wodociągowych, cieplnych, elektrycznych i teleinformatycznych w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania obiektu po rozbudowie,
 18. Dostawa i montaż separatora ciał pływających
 19. Dostawa i montaż koryta przelewowego ścieków oczyszczonych istniejącego osadnika wtórnego
 20. Wyposażenie technologiczne pompowni głównej
 21. Zabezpieczenie antykorozyjne betonów (istniejący bioreaktor i osadnik wtórny).
 22. Budowa wiaty do załadunku osadu odwodnionego.
 23. Dostawa i montaż układu do płukania skratek.
 24. Wykonanie systemu napowietrzającego w modernizowanym bioreaktorze
 25. Wykonanie ciągów komunikacyjnych (dróg wewnętrznych, placów manewrowych, podjazdów, schodów, chodników itp.) w zakresie wynikającym z rozbudowy obiektu.

 
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards