Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kontrakt nr 10

"Dostawa samochodu technicznego typu WUKO"

Data podpisania umowy: 19.02.2010 r.

Data dostawy: kwiecień 2010r.

Wartość umowy netto:  648.000,00 zł

Wykonawca:
Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Handel Sp. z o.o.
ul. Okopowa 70/106, 91-850 Łódź

Zakres: Dostawa samochodu technicznego do ciśnieniowego mycia kanałów wraz z wyposażeniem.

Informacje dodatkowe:
Od maja gmina Oborniki dysponuje samochodem technicznym typu WUKO. Zgodnie z warunkami zamówienia samochód jest fabrycznie nowy, rok produkcji 2010. Przeznaczony jest do czyszczenia kanałów o średnicach od 50 do 800 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz do usuwania zanieczyszczeń, oraz osadów z kanałów i studzienek, wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic, itp. Samochód wyposażony jest w urządzenia do czyszczenia i monitoringu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków.

Samochód WUKO
Samochód techniczny typu WUKO

 
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards