Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kontrakt nr 1

"Pełnienie funkcji Inżyniera i Konsultanta dla Projektu "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki", wraz z przeprowadzeniem działań promocyjnych dla Projektu."

Data podpisania umowy: 19.02.2010 r.

Wartość umowy netto: 1 474 000,00 zł

Wykonawca:
Konsorcjum firm:
Grontmij Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań
Tel: 61 86 49 300
Fax: 61 86 49 301
e-mail: info.pl@grontmij.pl
strona www: www.grontmij.pl

Grontmij Naderland B.V.
De Holle Bilt 22, 3732HM, De Bilt, Holandia


Biuro Inżyniera Kontraktu

Zadania Inżyniera - Konsultanta będą polegały na wykonywaniu obowiązków Inżyniera Kontraktu dla kontraktów budowlanych, realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC, oraz Konsultanta dla Jednostki Realizującej Projekt we wszystkich aspektach związanych z wdrażaniem projektu.

Inżynier - Konsultant - Grontmij Polska Sp. z o.o.:

  • występuje w roli Inżyniera Kontraktu dla każdego z Kontraktów odrębnie
  • prowadzi nadzór inwestorski nad robotami
  • zarządza i administruje Kontraktami w szczególności pod kątem formalnym i finansowym
  • monitoruje postęp rzeczowy, oraz finansowy Kontraktów
  • współpracuje z projektantami, wykonawcami, członkami JRP
  • wykonuje czynności konsultingowe i doradcze o charakterze Pomocy technicznej dla Projektu i Zamawiającego
  • prowadzi działania promujące Projekt

Informacje ogólne: Grontmij jest wiodącą europejską Grupą konsultingowo - inżynierską o rocznej sprzedaży blisko 900mln euro, zatrudniającą ponad 8 tysięcy ekspertów. Grontmij Polska, z siedzibą główną w Poznaniu i Oddziałami w wielu dużych miastach kraju zatrudnia ponad 300 inżynierów i ekonomistów. Konsekwentny wzrost organiczny w ostatnich latach, wsparty strategicznymi akwizycjami, na trwałe umocnił pozycję firmy w sektorach rynku ochrony środowiska, infrastruktury i budownictwa. W swej formie, wielkości i potencjale organizacja dostosowana jest do świadczenia usług w skali kraju, regionu oraz gminy, dla klientów publicznych i prywatnych.

 
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards