PWiK Oborniki - Oczyszczalnia ścieków w Obornikach

Oczyszczalnia ścieków w Obornikach zlokalizowana jest w zachodniej części miasta Oborniki, pomiędzy ul. Obrzycką, a rzeką Wartą. Istniejący obiekt jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną dostosowaną do usuwania związków biogennych metodą zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu w procesie niskoobciążonego osadu czynnego, z przeróbką osadów. Obiekty tej oczyszczalni umożliwiają przyjęcie średnio 4 200 m3 ścieków na dobę. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta. Ścieki dopływają na oczyszczalnię systemami kanalizacyjnymi z terenu Oborniki, Kowanówka, Rożnowa, Łukowa, Marszewca, Dąbrówki Leśnej, Słonaw, Nowołoskońca, Bogdanowa, Bąblińca, Gołaszyna i Kowanowa.

Oczyszczalnia ścieków w Obornikach

W październiku 2012 r. zakończono projekt mający na celu zmodernizowanie i rozbudowę oczyszczalni. Kontrakt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Obornikach" realizowano w latach 2010 - 2012, przy współudziale środków otrzymanych z Funduszu Spójności. W ramach dofinansowanego projektu pn. "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki", m. in. wybudowano drugi ciąg technologiczny oczyszczalni (bioreaktor i osadnik wtórny), zmodernizowano część mechaniczne oczyszczalni ścieków (halę kraty zgrzebłowej, halę sit, prasopłuczkę skratek), wyposażono oczyszczalnię w s system rozdziału ścieków na dwa bioreaktory i osadniki, skomputeryzowaną stację zlewną ścieków dowożonych, biofiltr, linię odwadniania osadu opartą na wirówce dekantacyjnej wraz z linią higienizacji osadu.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji i rozbudowy oczyszczalnia pełni istotną rolę w ochronie środowiska naturalnego, a w szczególności w ochronie wód rzeki Warty. Zastosowanie nowoczesnych i skutecznych technologii daje gwarancję uzyskania maksymalnego efektu ekologicznego, tj. najwyższą jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

Galeria przedstawiająca głównych obiekty oczyszczalni przed i po przeprowadzonej modernizacji

 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards