PWiK Oborniki - Oczyszczalnia ścieków w Objezierzu

Oczyszczalnia ścieków w Objezierzu położona jest w północnej części wsi Objezierze. Jest to biologiczna, kontenerowa oczyszczalnia ścieków przeznaczona do pełnego biologicznego oczyszczalnia ścieków w ilości maksymalnie 311 m3/d. Technologia oczyszczania realizowana jest metodą niskoobciążonego osadu czynnego ze stabilizacją nadmiernego osadu czynnego w dodatkowej komorze stabilizacji. Oczyszczalnia wykonana jest w wersji wyniesionej całkowicie ponad poziom gruntu. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Samica Kierska. Ścieki dopływają na oczyszczalnię systemem kanalizacyjnym z miejscowości Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Kowalewko, Nieczajna i Objezierze. Oczyszczalnia przyjmuje również nieczystości ciekłe dowożone samochodami asenizacyjnymi. Na ciąg technologiczny oczyszczalni składają się następujące obiekty: punkt zlewny ścieków dowożonych, komora zlewcza ścieków dowożonych, przepompowania główna ścieków, zblokowana komora oczyszczania ścieków, stacja dmuchaw.

Schemat technologiczny oczyszczalni scieków w Objerzu

Schemat technologiczny oczyszczalni w Objezierzu (kliknij żeby powiększyć).

 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards