Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


PWiK Oborniki - Fundusz Spójności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. złożyło w dniu 4 grudnia 2008r. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki". Z uwagi na wielkość projektu - "małe projekty do 25mln. euro" wniosek składany był do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Złożona dokumentacja poddana była ocenie formalnej i merytorycznej I i II stopnia.

W dniu 29 października 2009r. beneficjent pomocy - PWiK w Obornikach Sp. z o.o. podpisał umowę w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu: Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki".

W dniu 25 września 2013r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, wprowadzający dodatkowy zakres prac. Zgodnie z aneksem, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu wyniosi 45 325 654,56 PLN.

W dniu 25 sierpnia 2014 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, wprowadzający drugie rozszerzenie zakresu projektu. Zgodnie z aneksem, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu wynosi prawie 50 mln zł.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące kontrakty:

 1. Pełnienie funkcji Inżyniera i Konsultanta dla Projektu "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki", wraz z przeprowadzeniem działań promocyjnych dla Projektu"
 2. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Obornikach
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - miasto Oborniki centrum
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - miasto Oborniki ul. Szamotulska, Staszica, Leśna
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - Łukowo, Łukowska i Kowanowo
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - Bogdanowo
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - Dąbrówka Leśna i Gołaszyn
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - Rożnowo
 10. Dostawa samochodu technicznego

 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - miasto Oborniki ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Droga Leśna
 12. Dostawa przyczepy do wywozu osadu
 13. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - Pacholewo tłoczny
 14. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - Pacholewo, Rożnowo ul. Żernicka
 15. Dostawa ładowarki
 
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards